Okluzor ve škole? Žádný problém. Přečtěte si naše tipy

Začátek školy máme již za sebou a určitě se shodneme na tom, že pro většinu dětí i rodičů představuje toto období určitý stupeň stresu. Jsou ale rodiče, kteří kromě běžných záležitostí řeší také zrak svého dítěte. Nemusí se přitom jednat jen o brýle, ale také o nošení okluze.

Okluzní terapie se netýká pouze předškolních dětí. Děti často pokračují v nošení okluzoru i po nástupu do školy. Nošení okluzoru se dá snadno zaběhnout během chození do školky. Ve škole je však jiný denní režim a na dítě jsou kladeny větší nároky. Se začátkem školního roku se u rodičů mohou vyskytnout různé obavy.

Bude dítě stíhat ve škole sledovat učivo i se zakrytým zdravým okem? Jak nejlépe dodržet předepsaný čas nošení? Nebudou se mu ostatní děti posmívat? Jak vše zvládnout v klidu a s jistotou? Shrnuli jsme některé tipy v našem článku.

Okluzor a vyučování

Vyučování vyžaduje od dítěte plnou pozornost. Je velmi důležité, aby se dítě dokázalo na učivo soustředit a bezpečně rozpoznalo písmena na tabuli i v učebnici.

Pokud je vedoucí oko zakryté, může se v některých případech stát, že dítě slabším okem neuvidí písmena dostatečně ostře.

Zkušený oční lékař vždy zhodnotí úroveň zrakové ostrosti dítěte a rozhodne o nošení okluzoru během vyučování tak, aby dítě nebylo zhoršeným viděním nijak omezeno.

Pokud si nejste jistí, že stanovený režim dítěti umožní kvalitní vidění, je na místě kontaktovat očního lékaře a společně najít řešení, které umožní efektivní terapii a zároveň dítě ve škole neomezí.

V některých případech může lékař doporučit oko lepit až po škole.

Při hledání nejlepšího řešení je nutné vycházet z mnoha různých faktorů. Například: Jak moc je zhoršené vidění na tupozrakém oku? Kolik hodin denně má být okluzor nošený? Jak se dítě s okluzorem cítí a jak je s ním sebevědomé? Chodí dítě do školy jen dopoledne, nebo zůstává až do odpoledne v družině? Navštěvuje po škole nějaké kroužky? Všechny tyto faktory se u dětí různí a pro každé dítě tedy může být vhodné něco jiného.

Pokud nastane problém s nošením okluzoru, je na místě řešit ho bezodkladně. Režim nošení se nesmí měnit bez doporučení lékaře.

Velkou pomocí jsou barevné obrázkové okluzory, které děti nosí rády a snadno se nasazují i sundávají.

Léčba tupozrakosti je pro dítě v tomto věku velmi důležitá, a i malá změna může zhatit pokroky, kterých jste v předchozích měsících dosáhli. Nebojte se proto otevřeně si s lékařem o vašich obavách promluvit. Empatický lékař se bude snažit najít řešení společně s vámi. Je na místě problémy s odmítáním okluze eliminovat hned, když nastanou, než zpětně, kdy už může být zraková ostrost léčeného oka opět snížená.

Sociální vztahy a okluze oka

Někteří rodiče mají také obavy z toho, že okluze ve škole bude mít negativní vliv na sociální vztahy. Ve školce jsou děti často za své pestré okluzory chváleny, jak to ale bude ve škole?

Pro prvňáčky může výhodné začít s okluzí hned od prvního dne. Kolektiv přijme dítě s okluzí přirozeně. Naopak když dítě přijde některý den bez okluze a potom s ní, může to vyvolat zbytečné otázky, které mohou být dítěti nepříjemné.


„Co se ti stalo s očičkem?“ a podobné otázky, ač nejsou myšleny zle, mohou být dítěti nepříjemné.

Můžete si také s dítětem připravit konkrétní odpovědi: „Nestalo se mi s okem nic, jen ho potřebuji trénovat.“ apod. Aby nebylo otázkou zaskočeno.

S obrázkovými okluzory však většinou děti slyší otázky typu: „Co máš dnes za obrázek?“ :)

Barevné okluzory jsou nedocenitelné, vypadají atraktivně a děti je nosí rády.

Ujistěte vaše dítě, že všechno bez problému zvládne.

Různé možnosti nošení

Pokud lékař stanoví nošení okluzoru pouze například na 4 hodiny za den, může být pro někoho snadnější dodržet tuto dobu odpoledne po škole. Dochází-li dítě odpoledne do družiny, lze se dohodnout na nošení okluzoru během odpolední družiny. Vyučování tím nebude omezeno případnou sníženou zrakovou ostrostí léčeného oka.

Ideální je promluvit si s třídním učitelem hned na začátku školního roku. Informovat ho o typu vady a doporučeném režimu nošení.  Je také pravděpodobné, že pedagog bude mít sám zkušenosti a tipy, které vám mohou s okluzní terapií pomoci.

Náplasťové okluzory poskytují velkou výhodu – jejich aplikace i sundání je snadné a dítě ji zvládne samo.

       Pravidelné nošení olkuzoru je nutnost

Podstatou léčby tupozrakosti je posilování slabšího oka zakrytím toho zdravého (vedoucího). Pokud se tupozrakost neléčí, může dojít k trvalému zhoršení zraku, které již v dospělosti nelze nijak zlepšit či vykorigovat (například brýlemi).

 

Aby byla terapie úspěšná, musí být nošení okluzoru dodržováno konzistentně.

 

 Motivujte dítě k nošení okluze

Nechce vaše dítě nosit okluzor? V tomto věku může být pro děti odměna dobrého zraku málo atraktivní, protože nedokáží domyslet všechny důsledky a žijí přítomností.

Existují různé možnosti, jak dítě motivovat. Obrázkové okluzory Ortopad jsou skvělým pomocníkem. V každé krabičce najdete několik různých motivů. Dejte dítěti možnost, ať si každý den vybere, který okluzor si vezme.  

Chvalte dítě potom, co si okluzor vybere a nasadí. Výborný nápad je také promluvit si s pedagogem a příbuznými, aby také dítě chválili a povzbuzovali.

Motivační tipy

Vyzkoušet můžete motivační listy s veselými obrázky, které pro děti vytvořila organizace Raná péče. Děti do nich použité okluzory mohou nalepit a vytvořit tak originální umělecká díla a zároveň „deníček“ jejich úspěchů a vytrvalosti.

Někteří rodiče také za každý týden nošení vymyslí nějakou malou odměnu – sladkost, oblíbenou aktivitu, návštěvu kina apod. Zkuste si se svým dítětem promluvit a zjistit, co by mu udělalo radost a jakou odměnu by preferoval. Bude tak mít nošení okluzoru spojené s něčím příjemným, na co se těší.

      Při léčbě tupozrakosti se obrňte trpělivostí

Nošení okluzoru bývá často náročné nejen pro děti, ale také pro rodiče. Obzvláště, pokud dítě okluzor odmítá.

Chceme vás ale povzbudit – vytrvejte, zdravý zrak je pro vaše dítě opravdu důležitý a neléčená tupozrakost je v dospělém věku neřešitelná.

Když si budete sami jisti důležitostí léčby, přenese se tento postoj i na dítě. Vysvětlete mu, proč je důležité okluzor nosit jeho slovníkem, kterému porozumí.

Vezměte to jako společnou misi. Semkněte se navzájem v boji za perfektní zrak,  vaše děti vám jednou poděkují!

ortopad boy