Slovník pojmů

A D H M P R T

Astigmatismus

Astigmatismus je stav, kdy vznikají dvě různá obrazová ohniska. U oka bez oční vady má rohovka pravidelný tvar, u astigmatismu je rohovka (nebo oční čočka) nepravidelně zakřivená a v důsledku toho je různě lomivá. Astigmatismus korigujeme brýlemi…

Duhovka

Duhovka, známá také jako iris, je barevná část v našem oku, která nejenže dává každému z nás unikátní barvu očí, ale také má důležitou roli v tom, jak dobře vidíme. Funguje jako jakási clona fotoaparátu, otevírá se a zavírá, aby upravila, kolik…

Hypermetropie

Hypermetropie, neboli dalekozrakost je stav, kdy obraz pozorovaného předmětu vzniká za sítnicí, nikoliv na sítnici, jak je tomu u oka bez oční vady. Důsledkem toho je rozmazané vidění na dálku, s přibývajícím věkem také na střední a blízkou…

Myopie

Myopie, známější jako krátkozrakost, je častým stavem, kdy vidíme předměty blízko ostře, ale na dálku vidíme rozmazaně. Na druhou stranu, dalekozrakost, zvaná také hyperopie, znamená, že dobře vidíme na dálku, ale máme problémy s viděním na…

Presbyopie

Presbyopie, neboli vetchozrakost je fyziologický stav, který vzniká po 40. roce života. Podstatou vidění na blízko je proces zvaný akomodace. Akomodace je vyklenutí oční čočky, které umožní zdravému oku zaostřit na blízké předměty. Schopnost…

Rohovka

Rohovka oka, známá také jako cornea, je čirá, přední část vašeho oka, která hraje klíčovou roli ve vašem vidění. Představte si ji jako hlavní čočku fotoaparátu, která zaostřuje obrazy na sítnici, čímž umožňuje jasné vidění. Nejdůležitějším refrakčním…

Tupozrakost

Tupozrakost, odborně nazývaná amblyopie, je považována za funkční vadu zraku, jejímž hlavním příznakem je zhoršené vidění bez zjevné patologické změny oka (na oku není žádné postižení či deformace).  Obvykle se vyskytuje u dětí, kdy do vývoje…