Rohovka

Rohovka oka, známá také jako cornea, je čirá, přední část vašeho oka, která hraje klíčovou roli ve vašem vidění. Představte si ji jako hlavní čočku fotoaparátu, která zaostřuje obrazy na sítnici, čímž umožňuje jasné vidění. Nejdůležitějším refrakčním prvkem je její zakřivený tvar, který je zásadní pro správnou optickou funkci. Tenká a průhledná struktura rohovky umožňuje průchod světla, ale zároveň ji činí náchylnou k poškození.

Tloušťka rohovky je důležitá pro její funkci a zdraví. Příliš tenká nebo zakřivená rohovka může způsobit problémy se zrakem a vyžadovat lékařskou péči nebo dokonce operaci rohovky.

Onemocnění rohovky

Zánět rohovky

Zánět rohovky, známý také jako keratitida, je onemocnění, při kterém se rohovka stane zarudlou a bolestivou. Může to být způsoben bakteriemi, viry, poškozením nebo jinými zdravotními problémy. Zánět může trvat od několika dnů do několika týdnů, v závislosti na příčině a léčbě. Příznaky zánětu rohovky zahrnují:

  • zarudnutí, 
  • bolest, 
  • zvýšenou citlivost na světlo 
  • a snížené vidění. 

Poškození rohovky

K poškození rohovky může nastat v důsledku úrazu, jako je abraze (poškrábání) rohovky, nebo dlouhodobých onemocnění, jako je dystrofie rohovky, což je genetické onemocnění vedoucí k postupnému zhoršování zraku. Pokud je stav rohovky velmi špatný, může být řešením transplantace rohovky. Při této operaci se nahradí poškozená rohovka rohovkou od dárce.

Vaskularizace rohovky

Vaskularizace rohovky je patologický proces, při kterém do průhledné rohovky pronikají krevní cévy, což může narušit zrak.