Tupozrakost: příčiny a léčba

Tupozrakost je vada zraku, která dokáže pořádně zatočit s životem jedince i rodiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně častou vadu, rozhodli jsme se jí věnovat celý tento článek. V něm si vysvětlíme, jaké jsou příčiny tupozrakosti, jak se s ní žije i jak vypadá léčba.

Co je to tupozrakost?

Tupozrakost, odborně nazývaná amblyopie, je považována za funkční vadu zraku, jejímž hlavním příznakem je zhoršené vidění bez zjevné patologické změny oka (na oku není žádné postižení či deformace). 

Obvykle se vyskytuje u dětí, kdy do vývoje zraku zasáhne zraková vada, která není včas korigována brýlemi. Jedno oko pak nemá stejnou schopnost vidění jako druhé oko.

Za normálních podmínek zpracovává mozek obrazy z obou očí do jednoho trojrozměrného prostorového obrazu. Podmínkou pro spojení obrazů z obou očí je jejich podobnost. U tupozrakosti se však často stává, že obraz z jednoho oka je příliš rozdílný (rozmazaný, větší, menší...), než obraz druhého oka a mozek nemůže tyto rozdílné obrazy sloučit do jednoho. Nástává dvojité vidění, čemuž se mozek brání tím, že začne potlačovat obraz ze slabšího oka a časem vyřadí jej přestane vnímat úplně. Výsledkem je, že mozek zpracovává pouze obraz z lepšího oka a obraz z oka se zhoršeným viděním utlumí. Postižené oko ztrácí svou schopnost vidět, stává se tupozrakým. ortopad girl 2

Co způsobuje tupozrakost?

Tupozrakost je ve většině případů způsobena narušeným vývojem vidění v dětství (během tzv. kritické periody, která trvá od narození až do 6-10 let, kdy je zraková kůra velmi plastická). Zrakové funkce se u dětí ještě vyvíjejí a jsou-li v tomto období narušeny, může dojít k rozvoji tupozrakosti. Příčiny mohou být různé, včetně svalových nerovnováh, šilhání (strabismu) nebo při velkém rozdílu dioptrií mezi pravým a levým okem (anizometropie).

Rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost rozvoje tupozrakosti:

  • dalekozrakost (hypermetropie)
  • šilhání
  • vysoký astigmatismus
  • výrazně rozdílné dioptrické vady obou očí (anizometropie)
  • vrozený šedý zákal (katarakta)

Jak vidí člověk s tupozrakostí?

Tupozrakost se od ostatních stavů zhoršeného vidění odlišuje zejména tím, že zahrnuje mozek do procesu potlačování zrakového vjemu ze slabšího oka. Problém tedy není jen v oku samotném, ale také ve zrakové dráze a zrakové kůře, které mohou být pozměněny. 

Hlavním příznakem tupozrakosti je snížená zraková ostrost, ale postižené bývají i další zrakové funkce jako například kontrastní citlivost, binokulární vidění a prostorové vnímání.

Dá se tupozrakost léčit?

Podmínkou pro úspěšné vyléčení tupozrakosti je včasná diagnostika. Nezanedbávejte preventivní prohlídky u praktického lékaře, který by měl vždy zkontrolovat zrak každým okem zvlášť. Zejména pokud vaše dítě šilhá, objednejte se k lékaři co nejdříve. Tupozrakost může být dědičná. V případě, že jste dosud žádné obtíže nezaznamenali, ale ve vaší rodině se vyskytují oční vady, nebo se u některého z členů rodiny objevila tupozrakost nebo šilhání, informujte o tom svého praktického lékaře. Ten vám vystaví doporučení k očnímu lékaři. 

Terapie obvykle zahrnuje nošení brýlí se správně stanovenou dioptrickou korekcí a nošení okluzoru. Děti s tupozrakostí také často navštěvují ortoptisty – zrakové terapeuty, kteří mají odborné zdravotnické vzdělání a mají přesné metody a postupy jak nejen oko „odtlumit“, ale také dále trénovat zrakové funkce dítěte, aby bylo dosaženo nejlepšího možného výsledku

warning_45pxPokud není amblyopie léčena, může způsobit trvalé snížení zrakové ostrosti, které nelze vykorigovat žádnými brýlemi, ani operací.

Dodržování léčebných doporučení, nošení předepsané dioptrické korekce a okluzoru a pravidelné oční cvičení dle doporučení lékaře jsou základem úspěšné léčby tupozrakosti. 

Jak poznat tupozrakost u dětí?

Tupozrakost často není na první pohled rozpoznatelná. Dítě nemusí vykazovat žádné zásadní potíže, to, že má utlumený obraz z jednoho oka si neuvědomuje.

Dítě má zpravidla narušené prostorové vidění, což se může projevit například následujícími obtížemi:

  • těžko odhaduje vzdálenosti a hloubku, 
  • neohrabanost, 
  • problémy s kreslením, 
  • potíže s chytáním míče, 
  • obtížná chůze po čáře apod. 

Některé děti mohou naklánět hlavu do strany. Alarmujícím příznakem je šilhání. Pokud vaše dítě šilhá, je na místě objednat se co nejdříve k očnímu lékaři. Ideální pro včasnou diagnostiku je vyšetření přístrojem Plusoptix. Tato screeningová vyšetření se často provádějí i ve školkách.

Co je to okluzor?

Okluzor je zdravotnický prostředek používaný k léčbě tupozrakosti (amblyopie) u dětí. Okluzor může být buď nalepovací nebo může být umístěn na brýlích. Okluzor slouží k zakrytí jednoho (zpravidla lepšího) oka. Cílem použití okluzoru je posílit slabší oko a stimulovat ho ve vidění. 

Jaké jsou druhy okluzorů?

Okluzory mohou být vyrobeny z různých materiálů. Můžete vybírat náplasťové (Ortopad, Opticlude) nebo látkové okluzory. Náplasťové okluzory bývají vyrobeny z hypoalergenních materiálů, tak, aby nedráždily kůži. Vhodné k prostřídání s náplasťovými okluzory jsou okluzory látkové. Okluzory mohou být barevné s různými vzory a obrázky. 

Naše tipy

Oční okluzory Ortopad Girls 100 ks

Látkový okluzor MIMOŇ

Oční okluzory Ortopad Boys with natural bamboo 100 KS

Oční okluzory Ortopad Girls 100 ks látkový okluzor mimoň ORTOPAD BOYS BAMBOO min

Jak dlouho nosit okluzor?

Děti, které trpí tupozrakostí, obvykle nosí okluzor několik hodin denně, vždy podle pokynů očního lékaře

Jak nalepit okluzor? 

Správně nalepený náplasťový okluzor zakrývá celé oko, nikde netlačí, nikde se neodchlipuje a nebrání nošení brýlí. Důležité je zvolit při koupi správnou velikost okluzoru. Velikost okluzoru může určit lékař a napsat ji na předpis, ale dá se také určit speciálním měřítkem, které máme například u nás na kamenných prodejnách.

Jaké jsou velikosti okluzorů Ortopad? 

Náplasťové okluzory Ortopad je možné objednat v těchto velikostech: 

Označení

 

Rozměry

J

Junior

67 x 50 mm

M

Medium

76 x 54 mm

R

Regular

85 x 59 mm

 

Co říci závěrem?

Dobrá zpráva je, že tupozrakost je ve většině případů v dětském věku léčitelná.

Dodržujte doporučenou léčbu a výsledky se jistě brzy dostaví a vaše děti vám jednou za ostrý zrak poděkují.

okluzory ortopad


*Tento článek je pouze obecný, vždy dbejte rad a doporučení vašeho očního lékaře.