Nejčastější oční vady a jejich léčba

Zrak je jedním z nejcennějších smyslů, umožňuje nám vnímat svět kolem nás a říká se, že prostřednictvím zraku přijímáme až 80 % informací o našem okolí. S očními vadami se lidé potýkali od pradávna. Již ve 13. století vznikly v Itálii první brýle, které však svou konstrukcí měly ještě hodně daleko do brýlí, jak je známe dnes. První zmínku o kontaktních čočkách napsal do svého zápisníku Leonardo da Vinci již v roce 1508. I v současné době je téma očních vad stále aktuální. Zajímají vás typy očních vad a jak se dají korigovat? Přečtete si náš článek. 

Princip vidění

U zdravého oka se paprsky jdoucí z nekonečna (od 5 metrů dále), po průchodu okem protínají v jednom ohnisku, které leží na sítnici oka. Vzniklý obraz je ostrý a převrácený, obraz je dále přenášen a zpracováván zrakovou dráhou až do zrakových mozkových center. Jako refrakční vada (ametropie) je označován stav, kdy obrazové ohnisko nevzniká na sítnici, ale leží buď před ní, nebo za ní, důsledkem je rozmazaný obraz (rozmazané vidění). nejčastější oční vady

Jaké jsou nejčastější oční vady? 

1. Krátkozrakost (Myopie)

Krátkozrakost, známá také jako myopie, je jednou z nejběžnějších očních vad. Při této vadě vzniká obrazové ohnisko před sítnicí. Někdy se myopie rozděluje dle příčiny na:

 • osovou (oko je příliš dlouhé),
 • nebo systémovou (prostředí oka je příliš lomivé).

Oba tyto stavy vedou ke vzniku ohniska před sítnicí a rozmazaného obrazu na sítnici. Lidé s myopií obvykle vidí dobře na blízko, ale na dálku je jejich vidění rozmazané. Potíže myopů se zesilují za zhoršených světelných podmínek (typicky noční řízení), kdy se k původní myopické vadě přidávají další zobrazovací vady (otvorová vada a chromatická aberace).  Krátkozrakost se řeší rozptylnými (mínusovými) brýlovými či kontaktními čočkami. Mínusové dioptrie posouvají obrazové ohnisko zpět na sítnici a tím zajišťují ostrý obraz.

Fakta o myopii

 • Příčina: Obrazové ohnisko před sítnicí. 
 • Příznaky: Neostré vidění na dálku, zhoršení obtíží za šera.
 • Korekce: Mínusové dioptrie (tzv. rozptylky).
 • Příklad zápisu brýlové korekce: - 2,5 D
Naše tipy
1 Day Acuvue Moist (90 čoček) Acuvue Oasys with Hydraclear Plus (6 čoček) Air Optix Plus Hydraglyde (6 čoček)
5930_1-day-acuvue-moist-90-cocek 5945_acuvue-oasys-with-hydraclear-plus--6-cocek 6050_kontaktni-cocky-air-optix-plus-hydraglyde-alcon

 

tip_45px (2) Tip! 

Začínáte s kontaktními čočkami a hledáte tipy, jak na správnou aplikaci a manipulaci? Sepsali jsme pro vás články, jak nasadit a jak vyndat čočky. Po přečtení budete vše zvládat s lehkostí. Pokud jste ještě nikdy kontaktní čočky nenosili nebo si nejste jistí , neváhejte a objednejte se k nám na aplikaci kontaktních čoček.

2. Dalekozrakost (Hypermetropie)

Hypermetropie není tolik rozšířená jako myopie. Zatímco u zdravého oka se povrh sítnice nachází zhruba ve vzdálenosti 24 mm, u hypermetropického oka může být předozadní délka oka menší, v důsledku čehož se paprsky jdoucí z nekonečna protínají za sítnicí. Na sítnici pak vzniká neostrý obraz. Podobně jako myopie i u hypermetropie nemusí být kratší délka vždy jedinou příčinou. Dalším důvodem může být například málo lomivý systém oka

Mladí hypermetropové, kteří mají nízké hodnoty dioptrií, mohou vidět bez brýlí do dálky i do blízka ostře, k tomu ale musejí zapojovat tzv. akomodaci (zjednodušeně zaostření pomocí oční čočky). Takoví pacienti nemusejí uvádět jako hlavní problém špatný zrak, ale mohou trpět tzv. astenopickými potížemi, které jsou spojené s nadměrnou akomodační námahou. Jedná se zejména o pálení a řezání očí, pocit suchých očí, bolesti hlavy až migrény. Hypermetropii korigujeme spojnými (plusovými) dioptriemi, které posouvají obrazové ohnisko zpět na sítnici.


tip_45px (2)Věděli jste, že? 

Dalekozrakost není presbyopie. Presbyopie je zhoršené vidění na blízko v důsledku stárnutí oka. S věkem ubývá schopnost akomodace, to se projevuje jako snížená schopnost vidění na blízko (čtení). 

Fakta o hypermetorpii

 • Příčina: Obrazové ohnisko za sítnicí. 
 • Příznaky: Rozmazané vidění, pálení, řezání očí, bolesti hlavy až migrény.
 • Korekce: Plusové dioptrie (tzv. spojky). 
 • Příklad zápisu brýlové korekce: +1,5 D.
Naše tipy
Acuvue Oasys with Hydraclear Plus (6 čoček) Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe (30 čoček) Air Optix Plus Hydraglyde (6 čoček)
5945_acuvue-oasys-with-hydraclear-plus--6-cocek 8276_acuvue-oasys-with-hydraluxe 6050_kontaktni-cocky-air-optix-plus-hydraglyde-alcon

 

tip_45px (2) Tip!

Nevíte, jaké kontaktní čočky si vybrat a chcete si o tom něco přečíst než půjdete k optometristovi? Neváhejte a navštivte našeho psaného průvodce, jak vybrat ideální kontaktní čočky.

3. Astigmatismus

Astigmatismus může ovlivnit zrakovou ostrost jak na dálku, tak i na blízko. Zatímco u zdravého oka má rohovka pravidelný tvar, u astigmatismu je tomu naopak. Nepravidelné zakřivení rohovky (nebo oční čočky) vede ke vzniku dvou různých ohnisek. Astigmatismus korigujeme brýlemi nebo kontaktními čočkami s cylindrickou korekcí.

Fakta o astigmatismu

 • Příčina: Dvě obrazová ohniska (mohou být před nebo za sítnicí, případně i jedno před a jedno za sítnicí). 
 • Příznaky: Rozmazané vidění na blízko i na dálku. Potíže s rozlišováním detailů.
 • Korekce: Cylindrické (torické) brýlové nebo kontaktní čočky. 
 • Příklad zápisu brýlové korekce: -1,5 D cyl - 0,75 ax 180°;   -2,25 cyl +0,75 ax 90 °
Naše tipy
Biofinity Toric (6 čoček) 1-Day Acuvue MOIST For Astigmatism (30 čoček) Dailies AquaComfort Plus Toric (90 čoček)
biofinity-toric-6-cocek 4883_1-day-acuvue-moist-for-astigmatism dailies-aquacomfort-plus-toric-90-cocek

 

4. Presbyopie (vetchozrakost)

Presbyopie je fyziologický stav, který vzniká po 40. roce života. Podstatou vidění na blízko je proces zvaný akomodace. Akomodace znamená zjednodušeně vyklenutí oční čočky, která tím zvyšuje svou dioptrickou hodnotu a umožňuje zdravému oku zaostřit na blízké předměty. Schopnost akomodace s věkem klesá. Obtíže se sníženou akomodací začne většina lidí pociťovat právě okolo čtyřicátého roku života. Presbyopii korigujeme multifokálními kontaktními čočkami nebo brýlemi na blízko

Fakta o presbyopii

 • Příčina: Pokles schopnosti akomodace.
 • Příznaky: Rozmazaný text při čtení, bolesti hlavy, pálení očí, tzv. „dlouhé ruce“ – posunování textů dále od oka. 
 • Korekce: Plusové dioptrie (tzv. spojky) nebo multifokální kontaktní čočky a brýle. 
 • Příklad zápisu brýlové korekce: ADD +1,5 D;   +0, 5 ADD +1,75  (v případě kombinace s hypermetropií do dálky).

Multifokální kontaktní čočky Acuvue 

 

Naše tipy
Proclear Multifocal XR (3 čočky) Air Optix Plus Hydraglyde Multifocal (6 čoček) Dailies Total 1 Multifocal (90 čoček)
4214_proclear-multifocal-xr 5168-1_air-optix-multifocal 5303-1_dailies-total-1-multifocal--90-cocek

 

5. Anizometropie

Jako anizometropie bývá označován stav, kdy jsou rozdílné dioptrie na pravém a levém oku. Mírný stupeň anizometropie je poměrně častý. Problémem u vyšších stupňů anizometropie může být rozdílně veliký obraz. Za hraniční hodnotu se považuje rozdíl 2,5 dioptrie mezi korekcí na pravém a levém oku. Udává se, že obrazy obou očí se v tomto případě liší o 5 %. Nad tuto hranici již mozek není schopen obrazy obou očí sloučit a může docházet k různým obtížím (například dvojité vidění, bolesti hlavy a očí atp..).

Fakta o anizometropii

 • Příčina: Rozdílné dioptrie na pravém a levém oku.
 • Příznaky: Dle typu vady (hypermetropie, myopie, astigmatismus). 
 • Korekce: Plusové dioptrie (tzv. spojky). Nebo mínusové dioptrie (tzv. rozptylky) podle typu oční vady.
 • Příklad zápisu brýlové korekce: PO: +1,5 D;  LO: +3,0 D 

 

Ať už trpíte jakoukoliv  oční vadou, rádi Vám poradíme. Navštivte naše kamenné prodejny, objednejte se na vyšetření nebo nás kontaktujte.

 


 Zdroje

 • https://is.muni.cz/th/mfkh4/Bakalarka_prace.pdf
 • Anton M. Refrakční Vady a Jejich Vyšetřovací Metody: Učební Text pro Pomaturitní
 • Specializační Studium Oční Optik. 2., přeprac. vyd. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví; 1993
 • Rutrle M. Brýlová Optika: [Učební Text pro Střední Zdravotnické Školy]. 2. přeprac.vyd. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví; 1993 Anton M. Refrakční Vady a Jejich Vyšetřovací Metody: Učební Text pro Pomaturitní Specializační Studium Oční Optik. 2., přeprac. vyd. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví; 1993.
 • Kvapilíková K. Anatomie a Embryologie Oka: Učební Texty pro Oční Optiky a OčníTechniky, Optometristy a Oftalmology. 1. vyd. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví; 2010.